Piper og ildsteder

Vi bygger og rehabiliterer piper og skorsteiner

Dagens krav til  nye bygg sier at alle småhus skal ha pipe. Hvis du har en gammel pipe så kan feier eller brannvesen kan gi deg fyringsforbud, og pålegg om utbedring. Vi har drevet med muring av nye piper og rehabilitering av gamle siden 1982, og vært med på alle endringer i krav og regler.

Våre ansatte innehar høy kompetanse og utfører arbeidet raskt og med høy presisjon. Vi bruker kun godkjente løsninger og anvender de som vil gi det beste resultatet for din pipe. Som en kvalitetssikring trykktester vi alle piper vi setter opp eller rehabiliterer. Dette garanterer deg en tett pipe som vil fungere i lang tid.

Ved trykktesting tettes alle åpninger, og en vifte med måleinstrumenter som måler hvor stor lekkasje pipen har. Det er normerte standarder som avgjør hvor stor denne kan være.

Peiser og ildsteder – åpne eller med innsats

Har du ønsket deg en peis ingen andre har, en peis tilpasset rommet og huset den står i? Vi utfører alle former for peiser – her er det bare fantasien som setter grenser. Med to murmestere med en samlet erfaring på over 50 år er du sikret et resultat som du med stolthet viser frem i mange år.