Rehabilitering

Totalrehabilitering av boligen din – fra kjeller til pipehatt

Gjennom mange år har vi drevet med rehabilitering og oppbygning av hus etter skader. Vi er samarbeidsparter med IF Skadeforsikring i Bergens-regionen og har siden 1990-tallet jobbet med de største skadebegrensningsbedriftene i Bergen, deriblant Recover Nordic AS.

Vi utfører størsteparten av murarbeidet for disse i tillegg til en del for andre forsikringsselskaper og skadebegrensningsfirma.

Vi utfører alt fra ombygging og utgraving av kjellere til fasaderehabilitering. Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere leverer vi et ferdig produkt hvor du som kunde trenger ikke bekymre deg for planlegging og gjennomførelse. Det tar vi ansvaret for. Siden vi også har et tett samarbeid med våre leverandører, er du sikret den beste løsningen som vil vare i mange år.